ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2017-12-09T10:04:53+02:00

Για την εγγραφή ενός μέλους στον σύλλογο, απατούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους σχολών εσωτερικού

 • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
 • Αντίγραφο πτυχίου στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα διδαχθέντα μαθήματα, οι ώρες εκπαίδευσης και ο βαθμός σε κάθε μάθημα (για τα δόκιμα μέλη απαιτείται βεβαίωση σπουδών από τη σχολή φοίτησης).
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο
 • 1 ψηφιακή φωτογραφία (ή 2 τυπωμένες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας)
 • 1 υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη) προς το σύλλογο στην οποία δηλώνετε ότι ασκείτε το επάγγελμα του μασάζ.

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού

 • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
 • Αντίγραφο πτυχίου μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από επίσημο μεταφραστή.
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (αν υπάρχει)
 • Tαυτότητας μέλους άλλου συλλόγου (αν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Για αλλοδαπούς – ομογενείς: άδεια παραμονής και εργασίας
 • 1 ψηφιακή φωτογραφία (ή 2 τυπωμένες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας)
 • 1 υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη) προς το σύλλογο στην οποία δηλώνετε ότι ασκείτε το επάγγελμα του μασάζ.

Κατόπιν της κατάθεσης των δικαιολογητικών σας, το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής σας, και θα σας ενημερώσει γι αυτό.

Κατόπιν τούτου μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και να είστε πλέον μέλος του συλλόγου.

Για την εγγραφή ενός νέου μέλους (πλην των δοκίμων που η εγγραφή γίνεται δωρεάν) χρειάζεται να πληρωθεί ποσό 20 ευρώ (το ποσό αυτό δίνεται μόνο μία φορά)

Το ποσό ετήσιας συνδρομή μέλους είναι 30 ευρώ. Πληρώνεται κατά την εγγραφή και για τα επόμενα έτη κατά τον Ιανουάριο.