ΣΚΟΠΟΙ

//ΣΚΟΠΟΙ
ΣΚΟΠΟΙ 2012-01-18T17:03:20+02:00

Ο Ελληνικός σύλλογος Επαγγελματικών Μασάζ (ΕΛ.ΣΥ.Ε.Μ.) – Hellenic Association of Massage Professionals (HELL.AS.MA.P) έχει ως σκοπούς:

  1. την υποστήριξη της επαγγελματικής ταυτότητας των επαγγελματιών μασάζ κάθε ειδικότητας
  2. την πιστοποίηση των διαφόρων ειδικοτήτων μασάζ
  3. την προώθηση και την ανάπτυξη κάθε ειδικότητας μασάζ

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του συλλόγου έχει να κάνει με την προσπάθεια δημιουργίας στην Ελλάδα καθεστώτος επίσημης νομικής υπόστασης των εναλλακτικών θεραπειών που βασίζονται στο μασάζ, με σκοπό την αναγνώριση, πιστοποίηση και νομική εξασφάλιση των επαγγελματιών που τις ασκούν καθώς και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  για τους ανθρώπους που τις δέχονται.

Στα πλαίσια της επίτευξης αυτών των σκοπών, και καθώς πολλές από τις ειδικότητες μασάζ ανήκουν στο χώρο των εναλλακτικών θεραπειών, υποστηρίζει στην Ελλάδα τη δραστηριότητα οργάνων όπως του EUROACT (European Organization of Alternative and Complimentary Therapies) που έχει τους ίδιους σκοπούς στο χώρο των εναλλακτικών θεραπειών.